บัตรคนจน เตรียมรับเยียวยารอบใหม่ คลังเปิด 3 ทางเลือก รีบเช็กด่วน!

June 2, 2021 by Admin-Rich บัตรคนจน เช็กรับสิทธิ์เยียวยารอบใหม่ คลังเปิดทางเปลี่ยนแปลงรับสิทธิได้ เลือกรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 200 บาทนาน 6 เดือน คน

June 2, 2021 by Admin-Rich

“บัตรคนจน” เช็กรับสิทธิ์เยียวยารอบใหม่ คลังเปิดทางเปลี่ยนแปลงรับสิทธิได้ เลือกรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 200 บาทนาน 6 เดือน ‘คนละครึ่ง’ หรือ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ ย้ำเลือกได้เพียงสิทธิเดียว  หากสละสิทธิเป็นผู้มีบัตรฯ ต้องนำบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางภายใน 7 มิ.ย.นี้ บัตรคนจน

มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานวันที่ 1 มิ.ย. 2564 รัฐบาลได้ทำการอนุมัติ 4 มาตรการเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ และจะทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจการผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 COVID -19 เพิ่มเติมครั้งนี้ โดย 1 ใน 4 มาตรการ ก็คือ “มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ( ระยะที่ 3 ) โดยครั้งนี้ได้ช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วม ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน หรือรวมแล้วต่อราย 1,200 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13.65 ล้านคน ใช้วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท บัตรคนจน

โดยคาดการณ์แล้วว่าจะทำการเริ่มใช้จ่ายได้นั้นในเร็วที่สุดก็น่าจะวันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง วันที่ 31 ธันว่าคม 2564 ทั้งนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการเพิ่มให้เพื่อที่จะทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนวันจ่ายออกไปทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับการรับสิทธิ์ เราชนะ 

สำหรับกลุ่มของผู้ที่มีสิทธิได้รับเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะได้รับวงเงิน จำนวน 2,000 จะได้รับเงินงวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท

ทั้งนี้เรายังสามารถตรวจสอบสิทธิสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยาที่เราจะได้ผ่านแอพมือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยกดเข้าไปที่เมนู G-Wallet และเลือกเมนูโครงการเราชนะ ซึ่งแอพฯเป๋าตังจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการ

ขณะที่ เราชนะ กลุ่มที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรคนจน จะได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท โดยกลุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้

– กด 3 สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

– กด 8 วงเงินช่วยเหลือของโครงการเราชนะ

– กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #

– กดรหัส ATM 6 หลัก ตามด้วย #

– ระบบจะบอกยอดเงินคงเหลือ

2.เครื่อง EDC

ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงิน

– ร้านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่อง และ ก็กดเลือกปุ่มสิทธิเราชนะ

– ระบบจะทำการแสดงยอดเงินคงเหลือของโครงการเราชนะ

3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

– นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

– ใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก

– เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ

โดยทุกขั้นตอน ผู้ถือบัตรก็ควรที่จะขอดูข้อมูลการกดยืนยันจากร้านค้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการโกง

สิทธิ เราชนะรอบเร่งด่วน 2,000 บาท จะกดเป็นเงินสดไม่ได้ และ ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยท่านสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมอย่าง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารายย่อย ที่เข้าร่วมกับมาตรการ “คนละครึ่ง” นอกจากนี้ รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับ “ภาคบริการ” “การขนส่งสาธารณะ และ ขนส่งส่วนบุคคล” ประกอบด้วย ขสมก./ รถร่วม / รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)/ รถไฟ / แท็กซี่ / ตุ๊กตุ๊ก / วินมอเตอร์ไซค์ / เรือ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *