บัตรคนจน เตรียมรับเยียวยารอบใหม่ คลังเปิด 3 ทางเลือก รีบเช็กด่วน!

คาสิโน ฮ่องกงบัตรคนจน เช็กรับสิทธิ์เยียวยารอบใหม่ คลังเปิดทางเปลี่ยนแปลงรับสิทธิได้ เลือกรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 200 บาทนาน 6 เดือน คนละครึ่ง หรือ ย

คาสิโน ฮ่องกงบัตรคนจน เช็กรับสิทธิ์เยียวยารอบใหม่ คลังเปิดทางเปลี่ยนแปลงรับสิทธิได้ เลือกรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 200 บาทนาน 6 เดือน คนละครึ่ง หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ย้ำเลือกได้เพียงสิทธิเดียว  หากสละสิทธิเป็นผู้มีบัตรฯ ต้องนำบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางภายใน 7 มิ.ย.นี้ บัตรคนจน

คาสิโน ฮ่องกงมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานวันที่ 1 มิ.ย. 2564 รัฐบาลได้ทำการอนุมัติ 4 มาตรการเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ และจะทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจการผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 COVID -19 เพิ่มเติมครั้งนี้ โดย 1 ใน 4 มาตรการ ก็คือ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ( ระยะที่ 3 ) โดยครั้งนี้ได้ช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วม ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน หรือรวมแล้วต่อราย 1,200 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13.65 ล้านคน ใช้วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท บัตรคนจน

คาสิโน ฮ่องกงโดยคาดการณ์แล้วว่าจะทำการเริ่มใช้จ่ายได้นั้นในเร็วที่สุดก็น่าจะวันที่ 1 กรกฏาคม จนถึง วันที่ 31 ธันว่าคม 2564 ทั้งนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการเพิ่มให้เพื่อที่จะทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนวันจ่ายออกไปทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คาสิโน ฮ่องกงสำหรับการรับสิทธิ์ เราชนะ 

คาสิโน ฮ่องกงสำหรับกลุ่มของผู้ที่มีสิทธิได้รับเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะได้รับวงเงิน จำนวน 2,000 จะได้รับเงินงวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท

คาสิโน ฮ่องกงทั้งนี้เรายังสามารถตรวจสอบสิทธิสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยาที่เราจะได้ผ่านแอพมือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยกดเข้าไปที่เมนู G-Wallet และเลือกเมนูโครงการเราชนะ ซึ่งแอพฯเป๋าตังจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการ

คาสิโน ฮ่องกงขณะที่ เราชนะ กลุ่มที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรคนจน จะได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท โดยกลุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

คาสิโน ฮ่องกง1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้

คาสิโน ฮ่องกง กด 3 สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

คาสิโน ฮ่องกง กด 8 วงเงินช่วยเหลือของโครงการเราชนะ

คาสิโน ฮ่องกง กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #

คาสิโน ฮ่องกง กดรหัส ATM 6 หลัก ตามด้วย #

คาสิโน ฮ่องกง ระบบจะบอกยอดเงินคงเหลือ

คาสิโน ฮ่องกง2.เครื่อง EDC

คาสิโน ฮ่องกงขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

คาสิโน ฮ่องกง นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงิน

คาสิโน ฮ่องกง ร้านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่อง และ ก็กดเลือกปุ่มสิทธิเราชนะ

คาสิโน ฮ่องกง ระบบจะทำการแสดงยอดเงินคงเหลือของโครงการเราชนะ

คาสิโน ฮ่องกง3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

คาสิโน ฮ่องกง นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

คาสิโน ฮ่องกง ใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก

คาสิโน ฮ่องกง เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คาสิโน ฮ่องกง เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ

คาสิโน ฮ่องกงโดยทุกขั้นตอน ผู้ถือบัตรก็ควรที่จะขอดูข้อมูลการกดยืนยันจากร้านค้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการโกง

คาสิโน ฮ่องกงสิทธิ เราชนะรอบเร่งด่วน 2,000 บาท จะกดเป็นเงินสดไม่ได้ และ ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยท่านสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมอย่าง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารายย่อย ที่เข้าร่วมกับมาตรการ “คนละครึ่ง” นอกจากนี้ รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับ “ภาคบริการ” “การขนส่งสาธารณะ และ ขนส่งส่วนบุคคล” ประกอบด้วย ขสมก./ รถร่วม / รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)/ รถไฟ / แท็กซี่ / ตุ๊กตุ๊ก / วินมอเตอร์ไซค์ / เรือ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *