‘หมอช้าง’ เผย ‘ราหูอมจันทร์’ ราศีไหนต้องระวัง

คาสิโน ฮ่องกงหมอช้าง เผย ราหูอมจันทร์ ราศีไหน ต้องระวังเป็นพิเศษ และแนะนำ บทสวดคาถากันคราส จากพระราหู คืน วันวิสาขบูชา 26 พ.ค.นี้ คาสิโน ฮ่องกงหมอดูนั

คาสิโน ฮ่องกงหมอช้าง เผย ราหูอมจันทร์ ราศีไหน ต้องระวังเป็นพิเศษ และแนะนำ บทสวดคาถากันคราส จากพระราหู คืน วันวิสาขบูชา 26 พ.ค.นี้

คาสิโน ฮ่องกงหมอดูนักพยากรณ์ ชื่อดัง ของประเทศไทย ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เปิดเผยดวง 2 ราศี ที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และ ความวุ่นวาย หลัง 26 พ.ค.64 ราหูอมจันทร์ เต็มดวง ตรงกับ วันพุธกลางคืน ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า ไม่ควรอยู่กลางแจ้ง ในคืนราหูอมจันทร์ แก้เคล็ด โดยหมั่นสวดคาถากันคราสจากพระราหู โดย 2 ราศี ประกอบด้วย ราศีพฤษภ และราศีพิจิก

คาสิโน ฮ่องกงคืนวันพุธที่ 26 พ.ค. มีปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ แบบเต็มดวง ผู้ที่เกิด ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธกลางคืน ควรระวัง ในช่วงสัปดาห์นี้เป็น พิเศษ ทั้งปัญหาสุขภาพ,อุบัติเหตุ และ เรื่องอารมณ์แปรปรวน หลีกเลี่ยง การอยู่กลางแจ้ง ในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วิธีแก้ราหูอมจันทร์ คืน 26 พ.ค.นี้ หมอช้าง เผย ราหูอมจันทร์ ราศีไหนต้องระวัง

คาสิโน ฮ่องกงพรุ่งนี้ 26 พ.ค. 2564 นอกจาก จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันวิสาขบูชาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางความเชื่อ คติพราหมณ์ และโหราศาสตร์ไทย กับปรากฎการณ์ “ราหูอมจันทร์” เต็มดวง โดยตามความเชื่อ ราหูอมในลัคนาราศีใด มักจะเชื่อว่าจะมีเคราะห์ สิ่งไม่ดี มาแพ้วพาน

คาสิโน ฮ่องกงราหูอมจันทร์ 2564 เวลาไหน ราหูอมจันทร์วันนี้ โปรดสังเกตบนท้องฟ้า ในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.

คาสิโน ฮ่องกงตำนานราหูอมจันทร์มีที่มายังไง ราหูอมจันทร์คืออะไร

คาสิโน ฮ่องกงตามตำนาน กล่าวไว้ว่า เดิมพระราหูเป็นเทพ องค์หนึ่ง เอกลักษณ์ที่คนไทยรู้จักกันในปัจจุบัน คือ พระราหูมีกายเพียงครึ่งท่อน โดยมีตำนานเล่าว่า ในช่วงที่ทำพิธี กวนเกษียรสมุทร เมื่อได้น้ำอมฤติออกมา พระราหูที่ซ่อนตัวอยู่ ได้ออกมาแล้วแอบดื่มน้ำอมฤต ในระหว่างที่เหล่าเทพกำลังวุ่นวายยื้อแย่ง น้ำอมฤต ผู้ใดได้ดื่มจะกลายเป็นอมตะ พระราหูดื่มน้ำอมฤตไหลผ่านไปจนถึงกลางตัวอยู่แล้วเชียว พระอาทิตย์ พระจันทร์ เห็นจึงไปฟ้องพระวิษณุ พระวิษณุ จึงขว้าง จักรสุทรรศนะ ตัดตัว พระราหู ขาด พระราหู ส่วนของร่างกายที่ได้ดื่ม น้ำอมฤต แล้ว จึงกลาย เป็นอมตะ

คาสิโน ฮ่องกงพระราหู แค้นมาก ที่สองเทพ นำความไปฟ้อง ครั้งใด เมื่อสบโอกาส ก็จะอม พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไว้ จนเกิดเป็นปรากฎการณ์ สุริยุปราคา และราหูอมจันทร์ เพื่อบดบังไม่ให้สองเทพนั้นฉายแสงรัศมี แต่ว่าปรากฎการณ์ ดังกล่าว ก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะพระราหูมีกายเพียงครึ่งตัว พระอาทิตย์กับพระจันทร์จึง หลุดรอดไปไหน

บทสวดไหว้พระราหู 2564 บรรเทาเคราะห์

คาสิโน ฮ่องกงบทสวดไหว้พระราหู ราหูอมจันทร์พุทธคุณ

คาสิโน ฮ่องกงบทสวด สุริยปริตตปาฐะ

คาสิโน ฮ่องกงเอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติเชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ เตนะ โข ปะนะสะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติฯอะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโนตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

คาสิโน ฮ่องกงนะโม เต พุทธะวีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิสัมพาธะปะฏิปันโนส๎ะมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติฯ

คาสิโน ฮ่องกงอะถะโข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุตตัง อารัพภะราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิตะถาคะตัง อะระหันตัง สุริโย สะระณัง คะโตราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯโย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโรเวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโชมา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเขปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติฯ

คาสิโน ฮ่องกงอะถะโข ราหุ อะสุรินโท สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎ตะวาตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิอุปสังกมิต๎ตะวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯเอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ

คาสิโน ฮ่องกงกินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภพุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

คาสิโน ฮ่องกงที่มา : วัดป่ามหาชัย

คาสิโน ฮ่องกงคาถาบูชาพระราหู(ตั้งนะโม 3 จบ)กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

คาสิโน ฮ่องกงสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

คาสิโน ฮ่องกงสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

คาสิโน ฮ่องกงพุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

คาสิโน ฮ่องกงกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

คาสิโน ฮ่องกงสังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

คาสิโน ฮ่องกงสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

คาสิโน ฮ่องกงพุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาสิโน ฮ่องกงคาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คาสิโน ฮ่องกงคะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

คาสิโน ฮ่องกงที่มา : วัดพระนอน จังหวัดเพชรบุร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *