เลื่อนเปิดเทอม ไปอีก 11 วัน โปรดเห็นใจเด็ก ชี้ต้องเลื่อนปิดเทอม-สอบด้วย

คาสิโน ฮ่องกงวันที่ 29 เม.ย.นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะกรรมการนโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำการเลื่อนเปิดภาคเรีย

คาสิโน ฮ่องกงวันที่ 29 เม.ย.นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะกรรมการนโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เนื่องด้วยจากเหตุการณ์การระบาดของ โควิด -19 นั้น ควรพิจารณาการเลื่อนเปิดภาคเรียนของเด็กหลายหมื่นโรงเรียน และ การสอบต่าง ๆ ด้วย เนื่องด้วยการให้เรียนชดเชย วันเสาร์ อาทิตย์ 11 วันนั้น แทน ทำให้เด็กทั้งหลายเรียนไม่ทันหลักเกณฑ์การเรียนของแต่ละชั้น และ มีผลกระทบกับการสอบของภาคเรียนต่าง ๆ ตามที่เด็ก ๆ ได้ออกมาเรียกร้องครั้งนี้ และ ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมาที่เคยสั่งเลื่อน เปิดเทอม 2564

คาสิโน ฮ่องกงนโยบายนี้ยังจะทำให้เพิ่มความเหลื่อมล้ำให้เด็ก ๆ ที่ขาดกำลังทรัพย์ในการที่จะได้เรียนพิเศษเพื่อติวข้อสอบต่าง ๆ ที่มากขึ้น จากข้อมูลปี 2563 ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการให้เงินอุดหนุนการเรียนของเด็กทุกคนที่ยากจน แต่ก็เป็นแค่เพียง 0.5% ของงบในด้านการศึกษาของนักเรียน ดังนั้น นักเรียนที่มีฐานะ ยากจน จะได้เงินอุดหนุน 5 บาท ต่อคน ต่อวัน เท่านั้นเอง และ ยังเหลือเด็กอีกตั้ง 4 ล้านคนที่ไม่ได้รับโอกาสนี้เหมือนกันเด็กอื่น ๆ กลุ่มผู้คนยากจนมีรายได้ต่ำสุด 20% ในประเทศ มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเฉลี่ยแค่ 5% เท่านั้นเอง แค่นี้มันยังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ของเด็กนักเรียนได้ ในการเลื่อน เปิดเทอม 2564

คาสิโน ฮ่องกงแนวทางรับมือ เลื่อนเปิดเทอม อาจพิจารณา เรียนออนไลน์

คาสิโน ฮ่องกงจากเหตุผลในข้างต้นที่กล่าวมานั้น ศธ. ก็ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขพร้อมดำเนินงาน เพื่อที่จะไม่ให้เลือนวันเปิดเทอมของเด็ก ๆ จะได้ไม่มีผลกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้ และ สิทธิของผู้ที่ต้องการจะเรียน ดังนี้

คาสิโน ฮ่องกง1.ช่วงเวลาต่อจากวันที่ 17 30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และ บุคลากร เตรียมตัวให้พร้อมในด้านอาคารสถานที่เรียน จัดการเรียนการสอน และ อื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดภาคเรียน ของเด็ก ๆ

คาสิโน ฮ่องกง2.สื่อสาร และ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนในการเลื่อน เปิดภาคเรียน

คาสิโน ฮ่องกง3.ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน ทั้งนี้ดูที่ความเหมาะสม

คาสิโน ฮ่องกง4.จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียน ซิ่งอาจจะใช้ระบบออนไลน์ หรือ ระบบอื่น ๆ ดูตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบท และ ประกาศของ ศบค. และ คณะกรรมการโรคติดต่อ ของจังหวัด

คาสิโน ฮ่องกงเลื่อนเปิดเทอม ครั้งนี้ มีสอนชดเชยให้ครบหลักสูตร

คาสิโน ฮ่องกงในขณะนี้กระบวนการรับนักเรียนเข้าชั้นเรียนมัธยมปี ที่ 1 และ มัธยมปี ที่ 4 ของโรงเรียนทั่วไป ทั่วประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และ มีประมาณ 10,000 โรงเรียนที่ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามเป้าหมายได้ 

คาสิโน ฮ่องกงนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญเป็นอย่างมากที่จำเป็นต้องทำการเลื่อนเปิดเทอมออกไปก่อน และ การเลื่อนในครั้งนี้ ได้ทำการเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปอีก 11 วัน โดยสถานการเรียนการศึกษาจะทำการเตรียมจัดสอนชดเชยให้แก่เด็กทั้งหลายให้ครบตามหลักสูตร

คาสิโน ฮ่องกงอย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาจะประเมินผลเป็นระยะยาว สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นส่วนน้อยมาก สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.

คาสิโน ฮ่องกงด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หากดูจากการประเมินผลแล้วจำเป็นต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 การเข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ก็อาจจะต้องเลื่อนวันสอบออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นการที่จะเลื่อน หรือ ไม่เลื่อนเปิดภาคเรียนก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับ ศบค. จะพิจารณา ในส่วนของ สพฐ. เราไม่มีความกังวลแต่อย่างใด แต่ทางเรามีความเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทางด้านสุขภาพมากกว่าสิ่งอื่น พราะรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด สพฐ.เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว

คาสิโน ฮ่องกง“อยากให้เห็นใจเด็กบ้าง ไม่ควรปัดความรับผิดชอบให้เด็กนักเรียน ทุกคนต่างคาดหวังให้รัฐมนตรีคนใหม่บริหาร ศธ. ได้ดีกว่าคนเดิม” นางสาวธิดารัตน์กล่าว 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *