1 พฤษภาคม ส่งสารขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ‘วันแรงงานแห่งชาติ’ ปี 2564

คาสิโน ฮ่องกงกระทรวงแรงงาน ส่งสารขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ระบุออกมาว่างานทั้งใน และ นอกประเทศได้มีส่วน

คาสิโน ฮ่องกงกระทรวงแรงงาน ส่งสารขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ระบุออกมาว่างานทั้งใน และ นอกประเทศได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ เศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมาก ๆ วันแรงงาน 2564

คาสิโน ฮ่องกงนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาชี้แจ้งว่า ผู้ใช้แรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องทุกท่าน ผู้ใช้แรงงาน ได้ส่งความระลึกถึง และ ความปรารถนาดีมายังพี่น้อง ผู้ใช้แรงงาน ทุกประเภท ทุกอาชีพ ที่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจของไทย และ สังคมไทยดีมาโดยตลอด วันแรงงาน 2564

คาสิโน ฮ่องกงกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะดูแลพี่น้อง ผู้ใช้แรงงาน โดยจะมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงสุด และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และ ครอบครัวของ ผู้ใช้แรงงาน ให้มีความมั่นคงเป็นอย่างมาก สามารถดำรงชีวิตได้แบบยั่งยืน ในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่พี่น้อง ผู้ใช้แรงงาน ทางกระทรวงแรงงาน จึงจะผลักดัน และ ดำเนินการทุกอย่าง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกกลุ่ม เช่น

คาสิโน ฮ่องกงประวัติความเป็นมาของวันแรงงาน

คาสิโน ฮ่องกงแต่เดิมนั้นวันแรงงาน ประเทศในแถวยุโรปจะนับว่า วัน เมย์ เดย์ (May Day) ก็คือ วันแรกของเดือน 5 หรือเดือน พฤษภาคม เป็นวันแห่งการเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้าของการทำเกษตรกรรม จึงจัดได้ว่าวันสำคัญนี้ควรจะมีพิธีเฉลิมฉลอง และ ทำการบวงสรวงต่าง ๆ เพื่อขอพรให้เทพเจ้าได้บันดาลให้ทำการเกษตร ปลุกพืชได้เป็นอย่างดี

คาสิโน ฮ่องกงทางด้านภาคเหนือของทวีปยุโรป ยังมีการจัดพิธีรอบกองไฟในวันสำคัญนี้ด้วย ซึ่งประเพณีในประเทศอังกฤษ ได้สืบเนื่อง และ ปฏิบัติกับต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 

คาสิโน ฮ่องกงวันแรงงานแห่งชาติคุ้มครอง ผู้ใช้แรงงานให้ได้สิทธิตามกฎหมาย

คาสิโน ฮ่องกงโครงการ ม.33 เรารักกัน นั้น เป็นโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน เพื่อที่จะทำการควบคุม และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 เพื่อที่จะทำให้ไม่ขยายเป็นวงกว้างเพื่อลดการระบาดของโรค แก่พี่น้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้นั้น ก็ได้จัดการเร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อที่จะคุ้มครองแรงงานทุกคน ให้ได้รับประโยชน์ตามกฏหมาย ให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

คาสิโน ฮ่องกงด้าน นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผลของการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคไวรัส โควิด -19 ทำให้การระบาดระลอกใหม่นี้ เป็นสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 มีมติได้ตัดสินใจให้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564 แต่ก็ยังมีการยื่นหาข้อเรียกร้องทำการเสนอยื่นเรื่องต่อ รัฐบาล โดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวน 7 ข้อ 16 ประเด็น และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 22 ข้อ ทั้งนี้กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกำลังจะนำข้อเสนอไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และ ดำเนินงานต่อไป

คาสิโน ฮ่องกงวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.2564 ดูแนวโน้มทิศทางอนาคตแรงงานไทยแล้ว ยังเป็นปีที่ดูช่างว้าเหว่ ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า เพราะ โควิด-19 เป็นที่มาชะลอ หรือหยุดชีพจรกิจกรรมเศรษฐกิจไทยเกือบทุกอย่าง ทำให้กลุ่มแรงงานต้องผจญกับการตกงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีเงินใช้ ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

คาสิโน ฮ่องกงอีกส่วนก็มาจากการหาเสียงของนักการเมืองที่ไร้ความรับผิดชอบ โฆษณานโยบายที่เป็นไปได้ยาก หรือ อาจเป็นไปไม่ได้เลย จนมีประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ และมีความหวัง และ เลือกตั้งเข้ามา สุดท้ายก็ทำไม่ได้อย่างที่เคยสัญญา 

คาสิโน ฮ่องกงอย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ทางบรรดาธุรกิจร้านอาหารจึงอยากขอผ่อนผันไปก่อน 7 วัน เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สต็อกไว้ หรือ ขอให้พิจารณาเปิดให้นั่งทานในร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) แต่เมื่อดำเนินมาตรการครบ 14 วันแล้ว จะเจรจาขอจัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่าง และ ให้มีฉากกั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งเรียกร้องให้ รัฐบาลเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งเรื่องขอเงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนปรน และ ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย

คาสิโน ฮ่องกง“ประชาชนส่วนใหญ่มีความผ่อนคลายกับสถานการณ์การควบคุมโรคที่ ดีขึ้น ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัว อย่างในช่วงต้นของการระบาด จึงทำให้ โรคแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร” 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *