DMT เปิดเทรดวันแรก ราคาหุ้นเหนือจอง 10% ได้ราคาในวันแรก 17.60 บาท

คาสิโน ฮ่องกง“บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง” ได้ทำการเปิดการซื้อขายเทรดหุ้นในวันแรก “DMT” ราคาหุ้นเหนือจอง 17.60 บาท ราคาเพิ่มขึ้นตั้ง 1.6 บาท หรือปรับตัวเพิ

คาสิโน ฮ่องกง“บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง” ได้ทำการเปิดการซื้อขายเทรดหุ้นในวันแรก “DMT” ราคาหุ้นเหนือจอง 17.60 บาท ราคาเพิ่มขึ้นตั้ง 1.6 บาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้ง 10% จากปกติราคาของไอพีหุ้นอยู่ที่ 16 บาท สั่งลุยให้นำเงินระดมทุน 2,240 ลานบาท “ชำระหนี้สินสถาบันการเงิน-ใช้เงินทุนหมุนเวียน”

คาสิโน ฮ่องกงในวันที่ 7 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวได้ออกมารายงานว่า บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ผู้บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมือง (ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน) ได้ทำการเข้าจดทะเบียน และได้ทำการเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ได้ทำการเปิดขายหุ้นในช่วงเช้าวันที่ 7 นี้เป็นวันแรก ด้วยการเปิดราคาตลาดอยู่ที่ 17.60 บาท เพิ่มขึ้นตั้ง 1.6 บาท คิดแล้วเป็น 10% จากราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งแรก (IPO) ที่ราคาอยู่ที่ 16 บาทต่อหุ้น

คาสิโน ฮ่องกงสำหรับ DMT แล้ว เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการ และบำรุงรักษา รวมถึงทั้งจัดการเก็บรายได้จากค่าผ่านทางที่อยู่ในภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลอดช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานฯ รวมเป็นระยะทางแล้ว 21 กิโลเมตร โดยที่มีอายุของสัญญาสัมปทานภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ 3/2550 คงเหลืออยู่ประมาณ 13 ปี 4 เดือน

คาสิโน ฮ่องกงทางหลวงที่อยู่ภายใต้การจัดการบริหารของ DMT เป็นเส้นทางหลักเลยที่ใช้ในการจัดการระบายของงานจราจร เข้า-ออก จาก กทม. เข้ามาสู่ภาคกลางในตอนบนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมแล้วทั้งสิ้น เป็นเส้นทางหลักสำคัญที่ไปสู้ท่าอากาศยานดอนเมือง

คาสิโน ฮ่องกงDMT มีทุนทั้งหมดในการจะทะเบียน 6,142 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ 140 ล้านหุ้น คิดออกมาเป็น 11.85% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังที่เสนอขายหุ้นของสามัญทำให้เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 16 บาท แทียบกับ P/E ประมาณ 23.88 เท่า คิดออกมาแล้วเป็นมูลค่าที่ระดมทุนแล้ว 2,240 ล้านบาท และยังมีมูลค่าหลักทัรพย์ ณ ราคาของไอพีโอ 18,900 ล้านบาท 

คาสิโน ฮ่องกงโดยที่มี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องของการเงิน และก็ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการในการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

ทำความรู้จักหุ้น DMT

คาสิโน ฮ่องกงทั้งนี้ DMTเป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการและบำรุงรักษา รวมถึงจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลอดช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยมีอายุของสัญญาสัมปทานภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ 3/2550 คงเหลืออยู่ประมาณ 13 ปี 4 เดือน 

คาสิโน ฮ่องกงDMTมีทุนจดทะเบียน 6,142 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,041.2 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,240 ล้านบาท 

คาสิโน ฮ่องกงส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DMT 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1. กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ถือหุ้น 40.1% 2. กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 22.1% และ 3. Golden Horse Limited ถือหุ้น 11.7%

คาสิโน ฮ่องกงนายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ DMTที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินแก่ DMTที่จะใช้ชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งผู้ถือหุ้น DMTจะได้รับผลตอบแทนจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนักลงทุนยังมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี ของกรมทางหลวง

อนาคตเราอาจต้องจ่ายค่าทางด่วนสูงสุด 145 บาท!!

คาสิโน ฮ่องกงความน่าสนใจของ DMTคือ มีสัญญาสัมปทานที่ชัดเจน ในการทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดงรังสิต) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 28.1 กิโลเมตร  โดยสัญญาสัมปทานจะมีอายุถึง 11 กันยายน 2577 โดยระหว่างนั้นค่าทางด่วนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุสัปทาน โดยในปีสุดท้ายคือในช่วง 22 ธ.ค. 2572 – 11 ก.ย. 2577 รถยนต์ประเภท 4 ล้อ จะต้องเสียค่าผ่านทางรวมอยู่ที่ 145 บาท เลยทีเดียว ส่วนรถยนต์ที่มากกว่า 4 ล้อ อาจต้องเสียค่าผ่านทางอยู่ที่ 185 บาท

คาสิโน ฮ่องกงซึ่งโอกาสของ DMTนอกจากการปรับค่าทางด่วนใหม่แล้วคือ การเข้าประมูลเส้นทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกระแสรายได้หั้บบริษัทรวมถึงปริมาณการจราจรบนทางด่วนที่เพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามหุ้น DMTจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างมากหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่ประเทศไทยมีหุ้นและกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง BTS BEM TFFIF และ AOT  ส่วนการกำหนดราคา IPO จะอยู่ที่เท่าไหร่ และเข้าไปแล้วราคาหุ้นจะสูงขนาดไหน ต้องติดตาม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *